تمامی کاربران توجه داشته باشند تمام قوانین دانلودسنتر براساس دانلود منصفانه و کاربرد شخصی میباشد ، به شدت با افراد سودجو مقابله خواهد شد که در نتیجه بدون درنگ دسترسی کاربربسته و مبلغ پرداختی استرداد نخواهد شد، با تشکر مدیریت دانلودسنتر
تاریخ ارسالحجمتوضیحات
marlin-Pixel XL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
ryu-Pixel C ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
sailfish-Pixel ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
taimen-Pixel 2 XL ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
walleye-Pixel 2 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰