تمامی کاربران توجه داشته باشند تمام قوانین دانلودسنتر براساس دانلود منصفانه و کاربرد شخصی میباشد ، به شدت با افراد سودجو مقابله خواهد شد که در نتیجه بدون درنگ دسترسی کاربربسته و مبلغ پرداختی استرداد نخواهد شد، با تشکر مدیریت دانلودسنتر
تاریخ ارسالحجمتوضیحات
Baby1 a23_4.4.2 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
DIMO_D700 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Dimo 7735 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Dimo_Soren ۱۳۹۹/۰۱/۳۰