تمامی کاربران توجه داشته باشند تمام قوانین دانلودسنتر براساس دانلود منصفانه و کاربرد شخصی میباشد ، به شدت با افراد سودجو مقابله خواهد شد که در نتیجه بدون درنگ دسترسی کاربربسته و مبلغ پرداختی استرداد نخواهد شد، با تشکر مدیریت دانلودسنتر
تاریخ ارسالحجمتوضیحات
7.1.2 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
8.0 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
8.1 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰