تمامی کاربران توجه داشته باشند تمام قوانین دانلودسنتر براساس دانلود منصفانه و کاربرد شخصی میباشد ، به شدت با افراد سودجو مقابله خواهد شد که در نتیجه بدون درنگ دسترسی کاربربسته و مبلغ پرداختی استرداد نخواهد شد، با تشکر مدیریت دانلودسنتر
تاریخ ارسالحجمتوضیحات
CM-H-Shark-BD ۱۳۹۹/۰۲/۰۹
CM-H1C-BD ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
CM651 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
CM980 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰