تمامی کاربران توجه داشته باشند تمام قوانین دانلودسنتر براساس دانلود منصفانه و کاربرد شخصی میباشد ، به شدت با افراد سودجو مقابله خواهد شد که در نتیجه بدون درنگ دسترسی کاربربسته و مبلغ پرداختی استرداد نخواهد شد، با تشکر مدیریت دانلودسنتر
تاریخ ارسالحجمتوضیحات
M865 Fireware V100R001C153B826c(America Cricket)-10141385.rar ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 115.36MB
M865 Fireware V100R001C153B858(normal)(05010QMF)-10141386.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 148.64MB
M865 Fireware V100R001C354B856(American Flat)(05010TTH)-10141415.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 120.35MB