تمامی کاربران توجه داشته باشند تمام قوانین دانلودسنتر براساس دانلود منصفانه و کاربرد شخصی میباشد ، به شدت با افراد سودجو مقابله خواهد شد که در نتیجه بدون درنگ دسترسی کاربربسته و مبلغ پرداختی استرداد نخواهد شد، با تشکر مدیریت دانلودسنتر
تاریخ ارسالحجمتوضیحات
MT7-CL00 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
MT7-L09 ۱۳۹۹/۰۳/۱۶
MT7-TL00 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
MT7-TL10 ۱۳۹۹/۰۳/۱۶
MT7-UL00 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰