تمامی کاربران توجه داشته باشند تمام قوانین دانلودسنتر براساس دانلود منصفانه و کاربرد شخصی میباشد ، به شدت با افراد سودجو مقابله خواهد شد که در نتیجه بدون درنگ دسترسی کاربربسته و مبلغ پرداختی استرداد نخواهد شد، با تشکر مدیریت دانلودسنتر
تاریخ ارسالحجمتوضیحات
Minos-B19S 1.0.0.30_Firmware_NA_NA_05016CYV.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 476.57MB
Minos-B19S 1.0.5.26_Firmware_NA_05016CYV.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 506.17MB
Minos-B19S 1.0.5.56_Firmware_general_NA_05016CYV.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 479.70MB
Minos-B19S 1.0.8.16_Firmware_NA_05016CYV.zip ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ 348.33MB