تمامی کاربران توجه داشته باشند تمام قوانین دانلودسنتر براساس دانلود منصفانه و کاربرد شخصی میباشد ، به شدت با افراد سودجو مقابله خواهد شد که در نتیجه بدون درنگ دسترسی کاربربسته و مبلغ پرداختی استرداد نخواهد شد، با تشکر مدیریت دانلودسنتر
تاریخ ارسالحجمتوضیحات
OxfordS-AN00A 10.1.0.212(C00E210R5P1)_Firmware_general_EMUI10.1.0_05016JEU.zip ۱۳۹۹/۰۵/۰۲ 5.14GB