تمامی کاربران توجه داشته باشند تمام قوانین دانلودسنتر براساس دانلود منصفانه و کاربرد شخصی میباشد ، به شدت با افراد سودجو مقابله خواهد شد که در نتیجه بدون درنگ دسترسی کاربربسته و مبلغ پرداختی استرداد نخواهد شد، با تشکر مدیریت دانلودسنتر
تاریخ ارسالحجمتوضیحات
VEN-L22_C675B130CUSTC675D002_Firmware_India_Nonspecific_Android 6.0_EMUI 4.1.1_05014ANN.zip ۱۳۹۹/۰۱/۳۰ 1.65GB