تمامی کاربران توجه داشته باشند تمام قوانین دانلودسنتر براساس دانلود منصفانه و کاربرد شخصی میباشد ، به شدت با افراد سودجو مقابله خواهد شد که در نتیجه بدون درنگ دسترسی کاربربسته و مبلغ پرداختی استرداد نخواهد شد، با تشکر مدیریت دانلودسنتر
تاریخ ارسالحجمتوضیحات
Android Device ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
BB5 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
DCT-3 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
DCT-4 ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
DRIVER ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
Lumia Device ۱۳۹۹/۰۱/۳۰
MTK Device ۱۳۹۹/۰۷/۲۴