نام اشتراک مدت زمان به روز هزینه به ریال پرونده در روز پرونده در ماه پرونده در سال حجم بارگیری
اشتراک 1 فایل هواوی 1 100,000 1 1 1 10GB
اشتراک ایران1(اینترنت نیم بها) 180 1,300,000 10 100 1000 100GB
اشتراک ایران3(اینترنت نیم بها) 365 3,500,000 25 150 1500 400GB
اشتراک1به غیراز هواوی و سامسونگ 1 50,000 1 1 1 8GB
اشتراک مخصوص سامسونگ 1 50,000 5 5 0 8GB